ششمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا؛

شهر خوی سرزمین عرفان اسلامی و معرفت دینی است

جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی به نقل از کمیته اطلاع رسانی ششمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا، کریم علی نژاد در اختتامیه این جشنواره افزود: امروز باید با برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و در این رویدادها نشان دهیم که شمس تبریزی میراث معنوی انسانیت است که می‌تواند موجب همنوایی انسان‌ها شود.

وی اضافه کرد: شمس تبریزی کیمیاگری است که اگر قدر داشته شود مثل وجود انسان افزون زده امروز را به زر ناب تبدیل می‌کند. او عارفیست که گستره جغرافیایی زبان فارسی و عرفان اسلامی را روشن ساخته و نابغه‌ای چون مولانا را شوریده و شیفته اندیشه و فلسفه خویش ساخته است.

علی نژاد از ارادت مردم خوی به شمس تبریزی گفت و افزود: امروز خوی بعنوان دارالقرار شمس تبریزی به خود می‌بالد که میزبان شمس تبریزی است و الحق والانصاف که مردمان این شهر با برگزاری برنامه‌های مختلف علمی و فرهنگی و هنری سعی در قدر دانستن این مقام و منزلت هستند.

فرماندار خوی با اشاره به معرفی شهر خوی اظهار داشت: شهر خوی که از دیرباز شهر فقاهت به خاطر تولد یافتن حضرت آقای آیت الله خویی مرجع عالی قدر جهان تشیع در آن شهر، شهر رشادت به خاطر بیش از یک هزار شهیدش در دوران دفاع مقدس و شهر پایمردی مردان مرد به گواه تاریخ است.

وی همچنین با اشاره به آرامگاه شمس تبریزی تاکید کرد: انتظار مردم از دولت نیز این است که تکمیل طرح توسعه و ساماندهی آرامگاه شمس تبریزی را با اهمیت دادن به مشارکت خیرین، تسهیل و سرعت دهند.

شهر خوی شهر دارالقرار شمس تبریزی

شهر خوی سرزمین عرفان اسلامی و معرفت دینی است