معاون شهرسازی شهرداری خوی؛

شهرسازی، مهمترین حوزه در شهرداری ها است

شهرسازی، مهمترین حوزه هر شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، حیدر موسی پور با اشاره به اهمیت معاونت شهرسازی بیان کرد: یکی از معاونت‌هایی که در ایفای این دو مأموریت و رسالت بیشترین وظیفه را بر عهده دارد حوزه شهرسازی است، اگر قرار باشد هویت و شخصیت شهر آسیب ببیند، بیشترین آسیب را از این ناحیه خواهد دید.

معاون شهرسازی شهرداری خوی با بیان اینکه نباید هویت و آرامش شهر بر هم بخورد، تصریح کرد: نقطه ثقل صیانت از هویت شهر حوزه شهرسازی است، چراکه بیشترین مطالبه مردم از این حوزه و اتفاقاتی است که در ارتباط با آن رقم می‌خورد.

موسی پور با بیان اینکه بلوغ سازمانی در حوزه شهرسازی باید بیش از هر کجا به منصه ظهور برسد، افزود: کارکنان حوزه شهرسازی بایستی با اهتمام بیشتر نسبت به انجام تکالیف خود عمل نمایند؛ لذا بیشترین مراجعات مردمی به این حوزه اتفاق می افتد و می‌توان در چارچوب قانون و عطوفت، مردم را مورد احترام قرار داده و در عین حال امورات مربوط به درخواست های شهروندان را عرصه عمل رسانند.

معاون شهرسازی شهرداری بیان داشت: پایگاه ارائه خدمات اینترنتی شهرداری به شهروندان یکی از عمده ترین و مهمترین محصول در بخش ارائه خدمات و سرویسهای اطلاعاتی به شهروندان می باشد که دارای رابطی زیبا و ساده بوده و با اتصال به سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری خوی امکانی را فراهم مینماید تا شهروندان به تناسب نیاز و انتظارات خود، نوع خدمت و یا آگاهی را انتخاب نماینند.

وی از وجود خدمات اینترنتی این شهرداری در جهت کاهش مراجعات گفت و افزود: در جهت کاهش مراجعات و تسریع در روند خدمات دهی، اقدامات اساسی و زیرساختی صورت گرفته شهروندان می توانند علاوه بر پیگیری درخواست های خود، آخرین اطلاعات مورد نیاز از قبیل سوابق ملک، ضوابط و مقررات ساخت و ساز، میزان عوارض سالیانه بدهی های معوقه ملک، طرحها و پروژه هایی که بر ملک تاثیر گذار خواهند بود دریافت کنند.

معاون شهرسازی شهرداری خوی همچنین با اشاره به نحوه استفاده از این خدمات عنوان کرد: برای استفاده از خدمات این سایت، تنها نیاز به دانستن کد نوسازی که در فیشهای نوسازی هر ملکی وجود دارد خواهد بود و حتی با در دست نبودن این کد می توانند از طریق نقشه، ملک مورد نظر خود را پیدا کرده و کدنوسازی را دریافت نمایند.

موسی پور اظهار کرد: این سیستم قادر است تصاویر ماهواره ای املاک و نقشه معابر را نشان داده و گفتنیست از بخشهای شهرنما، پیگیری درخواست عوارض، نوسازی عوارض صنفی، دانشنامه و اعلام ضابطه تشکیل شده است.

شهرسازی شهرداری خوی

شهرسازی، مهمترین حوزه در شهرداری ها است