به جهت شرکت در انتخابات پرشور؛

شهردار خوی و سایر مسئولین شهرستانی در پای صندوق های رای حاضر شدند

انتخابات ریاست جمهوری در خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شهردار خوی بهمراه امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی در دقایق اولیه آغاز رای گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پای صندوق رای حاضر شدند.

انتخابات ریاست جمهوری در خوی

شهردار خوی و سایر مسئولین شهرستانی در پای صندوق های رای حاضر شدند