به جهت بررسی روند اجرای پروژه؛

شهردار خوی از پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا بازدید کرد

شهردار خوی در پای پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی بصورت میدانی از روند اجرای پروژه احیا باغ تاریخی دلگشا (داغ باغی) بازدید و بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه تاکید کرد.

شهردار خوی در بازدید از باغ تاریخی دلگشا

شهردار خوی از پروژه احیای باغ تاریخی دلگشا بازدید کرد