در راستای بررسی روند اجرای پروژه؛

شهردار از روند اجرای پروژه ها در سطح شهر خوی بازدید کرد

خوی در مسیر توسعه

یه گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور شهردار خوی از روند عملیات اجرایی در پروژه مسیر گشایی و ساماندهی کوچه های امین دیوان، حاتم خان و تلگراف بصورت میدانی بازدید و دستورات لازم در تسریع اتمام پروژه را صادر کرد.

بازدید شهردار خوی از روند اجرای پروژه های عمرانی

شهردار از روند اجرای پروژه ها در سطح شهر خوی بازدید کرد