گام های موثر برای تحقق شهرداری الکترونیک برداشته می شود؛

شهرداری پشت صفحه گوشی شهروند با سامانه ۱۳۷ هوشمند

سامانه هوشمند ۱۳۷

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور در کارگاه آموزشی سامانه هوشمند ۱۳۷ که با حضور معاونین، روسای سازمان ها، مدیران مناطق و نواحی، کارشناسان و رابطین در سالن شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد، افزود: همه اقدامات انجام شده در شهرداری بخصوص ایجاد سامانه هوشمند ۱۳۷، به جهت افزایش رضایتمندی و رصد لحظه به لحظه مدیران و کارکنان شهرداری در نحوه پاسخگویی به مطالبات و درخواست های شهروندان است.

وی ادامه داد: سامانه هوشمند ۱۳۷ همچنین به منظور ثبت شکایات، پیشنهادات و دریافت ایده های مطلوب در حوزه خدمات شهری و توسعه شهری راه اندازی می شود.

شهردار خوی با اشاره به اینکه این سامانه یکی از راه های آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با شهرداری است بیان داشت: پیام های مردمی در این سامانه تحلیل می شود و در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران شهری برای بهتر شدن خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد.

نصراله پور خاطرنشان کرد: همچنین شهروندان خویی علاوه بر تلفن گویای ۱۳۷، می توانند از طریق نرم افزار چشم شهروند خوی، پرتال جامع شهرداری و سامانه پیامک ۵۰۰۰۲۰۰۱۳۷ مشکلات و درخواست ها را به خادمان خودشان در مجموعه مدیریت شهری ارسال کنند.

کارگاه آموزشی سامانه هوشمند 137

شهرداری پشت صفحه گوشی شهروند با سامانه ۱۳۷ هوشمند