گام به گام در اتمام پروژه فاخر ؛

شهرداری خوی ضمن بازدید ، دستور اتمام سریع پروژه کمربندی شهید سلیمانی را صادر کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، حسن نصراله پور شهردار خوی از روند عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی بازدید و دستورات لازم در جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه را صادر کرد .