در اقدامی متناسب با روز جهانی بیماران هموفیلی؛

شهرداری خوی به کارزار جهانی ” نور قرمز ” پیوست

کارزار جهانی ” نور قرمز ”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، شهرداری خوی به کارزار جهانی ” نور قرمز ” فدراسیون جهانی هموفیلی (‌روشن کردن المان های شهری با نور قرمز ) پیوست.

این اقدام که یاد آور ضرورت حمایت همه جانبه از بیماران هموفیلی و کمک همه مراکز درمانی و تشخیصی به شناسایی این بیماران هست بمناسبت ۲۸ فروردین ماه(۱۷ آوریل) هم زمان با دیگر شهرهای کشور در میدان پرستار و بر روی اِلمان پرستار این میدان انجام شد.

شهرداری خوی در حمایت از بیماران هموفیلی

شهردار خوی به کارزار جهانی نور قرمز پیوست