برگ زرین دیگر برای شهرداری خوی ؛

شهرداری خوی ، رتبه برتر شورای آموزش و پرورش شهرستان را کسب کرد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، در متن این لوح آمده است :

برادر ارجمند جناب آقای حسن نصراله پور
شهردار محترم و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی

با سلام و احترام ؛
مشورت با مردم و جلب مشارکت آنان در امور همواره یکی از محورهای اساسی در نیل به جامعه متعالی و پیشرو تلقی می‌گردد و در همین راستا قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش زمینه‌ساز گسترش مشارکت های همگانی در امر تعلیم و تربیت و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات ملی و محلی و یکی از مهمترین بستر های برقراری عدالت تربیتی در سطح کشور محسوب می‌شود .
برادر ارجمند جناب آقای حسن نصراله پور، این شورا با برقراری تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها و نهادها و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای مذهبی و انقلابی در صدد تنظیم روابط ارکام سهیم و موثر بر نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و افزایش تفویض اختیار به آنان در راستای اجرای راهبرد دولت سیزدهم مبنی بر مردمی سازی نظام حقوق ایرانی آموزش و پرورش است .
با توجه به اینکه بر اساس ارزیابی های انجام شده از عملکرد شورای آموزش و پرورش شهرستان ها / مناطق در سال ۱۴۰۰ _ ۱۴۰۱ ، موفق به کسب رتبه برتر شده‌اید این موفقیت یقین مرهون تلاش جنابعالی و سایر اعضای شورا می باشد. ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های شما در جهت تحقق مشارکت مردم و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات شهرستان منطقه برای تعالی نظام تعلیم و تربیت توفیق روز افزون تان را در پیروی از منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در انجام هرچه شایسته‌ترین رسالت مهم در سالی که مزین به نام تولید دانش بنیان اشتغال آفرین است از درگاه پروردگار قادر و متعال خواستاریم .