#تندیس

شروع عملیات ساخت تندیس ” عاشیق ” توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

شروع عملیات ساخت تندیس ” عاشیق ” توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی به دستان هنرمند خویی و چهره ماندگار کشوری استاد جعفر نجیبی خالق آثار “هفت دلفین” و “قوری” شهر خوی