گرامیداشت روز ملی حمل و نقل و رانندگان؛

شاهرگ حیاتی هر کشور حمل و نقل است

حمل و نقل، شاهرگ حیاتی کشور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس شورای اسلامی شهر خوی در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل گفت: حمل ونقل شاهرگ حیاتی اقتصاد و زیربنای توسعه کشور است و این، اهمیت موضوع را چندین برار می کند.
حمیدرضا عمرانی همچنین بیان داشت: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر این شهرداری با دستور شهردار خوی در سال گذشته خدمات چشم گیری از ایجاد کمپ و کمک رسانی به زلزله زدگان و سایر موارد کرده بود.
وی همچنین اظهار کرد: اعتمادی که امروز مردم به حمل و نقل عمومی دارند قابل تقدیر و مثال زدنی هست چرکه عمده مشکلات مردم در با دستان رانندگان و حمل و نقل عمومی حل می شود.
حمل و نقل شاهرگ حیاتی کشور

شاهرگ حیاتی هر کشور حمل و نقل است