جشن ًیای گئجه لری ً؛

سومین شب از جشن های جشنواره ” شهر خوب، شهروند خوب”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، سومین شب از جشن های جشنواره “شهر خوب، شهروند خوب” برگزار شد.

براساس این گزارش، در شب های دهه ولایت سومین شب از جشن”یای گئجه لری” در پارک قالاقاپیسی با استقبال بی نظیر مردم منطقه و با هنرنمایی هنرمندان شهرستان خوی برگزار شد.