با حکم شهردار خوی ؛

سه انتصاب جدید در شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، طی احکام جداگانه از سوی شهردار خوی ، علی راد بعنوان مسئول ناحیه دو خدمات شهری، میثم کرمانشاهی بعنوان مسئول ناحیه چهار خدمات شهری و مصطفی سبحان وردی بعنوان مسئول امور ترافیک معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی منصوب شدند .