قابل توجه رانندگان ناوگان عمومی؛

سهمیه سوخت تاکسی های فاقد بیمه نامه شخص ثالث قطع میشود

سهیه سوخت تاکسی ها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی، به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از جمله تاکسی ها سهمیه سوخت تخصیص نمی یابد و کارت سوخت برایشان صادر نخواهد شد.

به استناد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب سال ۱۳۹۵، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور موظف است نسبت به جلوگیری از تخصیص سهمیه سوخت و یا صدور هرگونه کارت سوخت به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث اقدام نماید.

در همین راستا تاکسیرانان توجه داشته باشند، در صورت عدم تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، سهمیه سوخت خودرو آنها بلافاصله قطع خواهد شد.

شایان ذکر است لازم است تا تاکسیرانان جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی نسبت به تمدید به موقع بیمه شخص ثالث خود اقدام نمایند و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد صدور پروانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی مراجعه نمایند.

سهمیه سوخت رانندگان تاکسی

سهمیه سوخت تاکسی های فاقد بیمه نامه شخص ثالث قطع میشود