در راستای مطالبات مردمی ؛

سنگفرش چینی در خیابان استاد شهریار

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، عملیات سنگفرش چینی در خیابان استاد شهریار توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .