همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان؛

سم پاشی شبانه درختان سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛  در راستای سیاستهای کلی مدیریت شهری مبنی بر افزایش رضایتمندی شهروندان عملیات سمپاشی  جهت مقابله با آفات درختان  توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی در حال انجام است.