در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز شهری؛

سم پاشی درختان هسته مرکزی بصورت شبانه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، درختان هسته مرکزی شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی بصورت شبانه سم پاشی شدند .