همزمان با فصل بهار؛

درختان سطح شهر سم پاشی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، طرح سم پاشی در راستای حفظ فضای سبز شهری انجام می شود که منجر به دفع آفات درختان و افزایش عمر و شادابی درختان می شود.

بنا بر این گزارش طرح سمپاشی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی و با نظارت کارشناسان واحد فضای سبز اجرا می شود.