26 مرداد سال 1369 ؛

سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، ۲۶مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و فرصتی برای مرور رشادت های این غیور مردان است .

آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به قضای الهی بودند. اینان سینه هایی فراخ تر از اقیانوس داشتند که از همه جا و همه کس بریده و به خدا پیوسته بودند. آزاده نامیده شدند چون از قید نفس و نفسانیات رهایی یافته بودند.