ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در اولویت مجموعه مدیریت شهری خوی است؛

ساخت و نصب تابلوهای چوبی با مضامین شهدایی در مسیر جدید آرامگاه شهدای گمنام خوی

پروژه های فرهنگی و عمرانی در راستای فرهنگ شهدا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، اقداماتی از قبیل پروژه های عمرانی و فرهنگی توسط شهرداری خوی آغاز شده است.

بر این اساس پس از ایجاد و بهره‌برداری از مسیر دسترسی جدید از کمربندی شهید سلیمانی به آرامگاه شهدای گمنام شهر خوی، شهرداری خوی بیش از ۱۰ تابلوی چوبی با مضامین شهدایی و فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین تابلوی راهنمای آرامگاه این شهدا در ورودی مسیر نصب شد.

نصب تابلو

ساخت و نصب تابلوهای چوبی با مضامین شهدایی در مسیر جدید آرامگاه شهدای گمنام خوی