در راستای مطالبات مردمی ؛

ساخت حوضچه در جهت جانمایی شناور آبشار پارک کوهستانی خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، اصلاح جداول مسیر کمربندی شهید سلیمانی ، ساخت حوضچه جهت جانمایی شناور آبشار پارک کوهستانی ، نصب تابلوهای پیام بهداشتی و محیط زیستی در مسیر دسترسی محل دفن پسماند شهری توسط واحد امانی و پیمانی معاونت خدمات شهری شهرداری خوی در حال انجام می‌باشد.