به جهت ایجاد آموزشهای بصری و اجرای طراحهای ترافیکی کودکانه؛

ساختمان پارک ترافیک آماده سازی شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، با دستور شهردار و به همت واحد آموزش شهرداری خوی ، ساختمان پارک ترافیک جهت ایجاد آموزشهای بصری و شاداب سازی محیط و اجرای طراحهای ترافیکی کودکانه فضاسازی گردید.