به همت شهرداری خوی؛

زیرسازی کوی طوبی از کوی ولیعصر(عج)

خوی در مسیر توسعه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، ورودی کوی طوبی از کوی ولیعصر(عج) توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی زیرسازی، تسطیح و آماده سازی شد.

زیرسازی و آسفالت در شهرک ولیعصر

زیرسازی کوی طوبی از کوی ولیعصر(عج)