استمرار عملیات عمرانی؛

زیرسازی و آماده سازی کوچه نبوت ٣ در شهانق

شهر در مسیر آبادانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات زیرسازی و آماده سازی در کوچه نبوت ٣ از منطقه شهانق توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

زیرسازی

زیرسازی و آماده سازی در کوچه نبوت ٣