زیرسازی و آماده سازی کوچه ماهان در منطقه زنبورداران

ب️ه گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهرو شهرداری خوی ، زیرسازی و آماده سازی کوچه ماهان منطقه زنبورداران توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .