در راستای آسفالت کوچه ها و معابر ؛

زیرسازی و آماده سازی کوچه تحکیم در بلوار شیخ نوایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، زیرسازی و آماده سازی کوچه تحکیم در بلوار شیخ نوایی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد .