به همت شهرداری خوی؛

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهید امین نژاد

نهضت توسعه و عمران در شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خیابان شهید امین نژاد توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی زیرسازی و آماده سازی برای آسفالت گردید.

کوچه امین نژاد

زیرسازی و آماده سازی خیابان شهید امین نژاد