در راستای کاهش بار ترافیکی؛

زیرسازی و آماده سازی خیابان جدید در انتهای پارک بزرگ ملت

خیابان جدید در انتهای پارک ملت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، خیابان انتهای پارک بزرگ ملت توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی زیرسازی و آماده سازی شد.

پارک ملت

زیرسازی و آماده سازی خیابان جدید در انتهای پارک بزرگ ملت