در راستای افزایش سرانه ورزشی شهر؛

زمین چمن مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان شهرداری خوی بازپیرایی شد  

افزایش سرانه ورزشی شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور با اعلام این خبر افزود: در پی طرح درخواستهای مکرر شهروندان و جوانان ورزشکار مبتنی بر مستهلک شدن زمین چمن مصنوعی واقع در پارک بانوان، عملیات مرمت و بهسازی این فضای ورزشی را در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: همچنین با توجه به فضای دلنشین و زیبای پارک بانوان، درخواست های بسیاری از سوی ورزشکاران مبنی بر در اختیار گذاشتن این محیط به دست ما رسیده بود با اولویت نسبت به بهسازی چمن مصنوعی آن مجموعه اقدام شد.

بازپیرایی چمن مصنوعی پارک بانوان

زمین چمن مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان شهرداری خوی بازپیرایی شد