خوی در مسیر توسعه؛

روند احداث سرویس بهداشتی در محوطه مزار شهدای گمنام ادامه دارد

گام به گام در اجرای پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات احداث سرویس های بهداشتی در محوطه مزار مطهر شهدای گمنام توسط معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

احداث سرویس بهداشتی در تپه شهدای گمنام

روند احداث سرویس بهداشتی در محوطه مزار شهدای گمنام ادامه دارد