در راستای احیای تاریخ خوی؛

روشنایی باغ دلگشا تامین شد

گام به گام در احیای باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی، روشنایی مجموعه باغ دلگشا (داغ باغی) تامین و بصورت دائم روشن شد.

داغ باغی

باغ دلگشا روشن شد