سخنگوی شورای اسلامی شهر خوی خبر داد ؛

روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر خوی انتخاب شدند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، در جلسه علنی شورا که با دستور جلسه انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی شورا و با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در صحن جلسات شورای خوی برگزار شد، با موافقت اعضا ، محمد صادق نژاد بعنوان رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی ، محمد بهجتی بعنوان رئیس کمیسیون ترافیک و حمل و نقل و سجاد چهره آراء نیز بعنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری و رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر شدند .

همچنین با موافقت اعضای کمیسیون ، مرتضی شهسوار بعنوان رئیس کمیسیون اداری و مالی ، امین گلصنملو بعنوان رئیس کمیسیون املاک و توافقات و رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر در سال سوم شد .

در این جلسه ، محمدرضا پیری بعنوان رئیس کمیسیون های پژوهش و مطالعات شورای اسلامی شهر و فرهنگی و نیز سیفعلی مرادی بعنوان رئیس کمیسیون نما و منظر شورای اسلامی شهر انتخاب شد.

با موافقت اعضای کمیسیون نیز ، حمیدرضا عمرانی بعنوان رئیس کمیسیون بهداشت و تعاون شورای اسلامی شهر خوی شد .