همزمان با هفته روابط عمومی؛

روابط عمومی می‌تواند افکار یک جامعه را تعیین کند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، ذبیح الله کاظمی در جلسه دیدار مجموعه اساتید باشگاه یونسکو به همراه شهردار خوی ضمن تبریک هفته روابط عمومی گفت : دنیای امروز ، دنیای فکر و فرهنگ هست و متاسفانه در کشور ما ، فرهنگ در اولویت آخر اعتبار بوده و به این می‌توان اشاره کرد که هنوز اهمیت فرهنگ و هنر در جامعه درک نشده است .

وی با اشاره به جایگاه اصلی روابط عمومی عنوان کرد : نگاه به روابط عمومی در ادارات مختلف ، نگاه منفعت طلبانه هست ؛ چراکه محافل معتبری نیاز است تا جایگاه روابط عمومی احیا شود و در پی آن نیز روابط عمومی میتواند افکار یک جامعه را تعیین کند .

کاظمی از لزوم آموزش سواد رسانه برای مدیران روابط عمومی گفت افزود : سواد رسانه از اولویت های مدیران ادارات و بخصوص ارتباطات است که بایستی این موضوع را با جدیت کامل دنبال کنند و با آموزش های لازم ، نحوه ارتباط گیری را بیاموزند .

حسن نصراله پور شهردار خوی نیز در این جلسه عنوان کرد : هر چقدر روابط عمومی ها فعال تر باشند کمتر دیده می‌شوند و این نشان دهنده گمنامی مدیران ارتباطات هست و در کنار آن نیز بازوی توانمند ادارات محسوب می‌شوند .

وی از نحوه انتخاب مدیر روابط عمومی در ادارات گفت و اشاره کرد: نگاه مدیریت منابع انسانی بایستی اصلاح شده و فرد منتخب، کلیه واحدها رو تجربه کند و در کنار آن نیز ، از سواد رسانه ای غنی باشد .

شهردار خوی ادامه داد: روابط عمومی ها باید از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری بروز بوده و کاملاً در اختیارات خود کمبودی نداشته باشند تا در حوزه بین اللمل نیز تاثیر گذار باشند .