طی تماس با سامانه 125؛

رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در کولر آبی

رهاسازی گربه

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، یک قلاده گربه محبوس شده در کولر آبی واقع در کوچه سلطان بیگی توسط تیم امداد ایستگاه شماره ۲ رسالت آتش نشانی شهر خوی رهاسازی شد.

رهاسازی گربه

رهاسازی یک قلاده گربه محبوس شده در کولر آبی