رنگ آمیزی سرعت کاه ها و نقاط ترافیکی در سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، رنگ آمیزی سرعت کاه ها و نقاط ترافیکی در سطح شهر توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد .