در راستای افزایش ایمنی؛

رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر خوی

به جهت افزایش ایمنی در تردد خودروها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر در افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده توسط اکیپ های معاونت اموز زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر در افزایش ایمنی تردد خودروها و امنیت عابرین پیاده