به همت شهرداری خوی؛

رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر خوی

رنگ آمیزی سرعت کاه ها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، سرعت کاه های سطح شهر توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی رنگ آمیزی شد.

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی سرعت کاه های سطح شهر خوی