رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت کاه های سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات  شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی؛ رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت کاه های سطح شهر توسط اکیپ های ترافیک معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی گردید.