در راستای اتمام پروژه؛

رنگ آمیزی جداول کمربندی شهید سلیمانی

تداوم فعالیت در کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در راستای اتمام پروژه کمربندی شهید سلیمانی، جداول این مسیر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی رنگ آمیزی شد.

رنگ آمیزی جداول

رنگ آمیزی جداول کمربندی شهید سلیمانی