رنگ آمیزی جداول مسیر کمربندی شهید سلیمانی

 به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ رنگ آمیزی جداول مسیر کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی عملیاتی شد.