به همت سازمان سمف شهرداری خوی ؛

رنگ آمیزی جداول رفوژ میانی بلوار شهید صفرزاده

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، جداول رفوژ میانی بلوار شهید صفرزاده توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی رنگ آمیزی شد .