در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفت؛

رفع اتصالات سیستم برق پارک شیخ نوائی به جهت رفاه حال شهروندان

رفع اتصالات سیستم برق پارک ها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای سلامی شهر و شهرداری خوی، اتصالات سیستم برق پارک شیخ نوائی به جهت رفاه بیشتر شهروندان توسط اکیپ های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی رفع شد.

رفع اتصالات سیستم برق پارک های خوی

رفع اتصالات سیستم برق پارک شیخ نوائی به جهت رفاه حال شهروندان