با حکم شهردار خوی؛

معرفی رئیس اداره خدمات شهری منطقه دو شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، طی حکمی از سوی شهردار خوی،  یوسف محمدپور بعنوان رییس اداره خدمات شهری منطقه دو شهرداری خوی منصوب شد.