ذبح قربانی جهت دفع بلا در چهار گوشه شهر

ذبح قربانی جهت دفع بلا در چهار گوشه شهر توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی با حضور امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان خوی

قابل ذکر است گوشت قربانی ها جهت استمرار طبخ غذای آشپزخانه ها برای توزیع بین مردم شهر خوی تحویل داده شد