دیدار و تبریک اعضای شورای اسلامی شهر با معاون جدید توسعه منابع شهرداری خوی

اعضای شورای اسلامی شهر خوی به همراه شهردار و معاون توسعه منابع شهرداری خوی ، ضمن دیدار و تبریک انتصاب دکتر شرفخانلو به سمت معاونت توسعه منابع ، درخصوص برنامه ریزی و اقدامات مختلف شهرداری گفتگو شد .