دیدار و گفتگوی شهردار و مدیران شهرداری ارومیه با رئیس شورای اسلامي شهر خوی

دیدار و گفتگوی شهردار و مدیران شهرداری ارومیه با رئیس شورای اسلامي شهر خوی در خصوص مسائل همکاریهای مختلف شهرداري ارومیه برای تامین اقلام ، مختلف شهری و اقدامات حوزه زلزله های اخیر خوی

در این گفتگو مباحث مختلفي چون اقدامات حوزه شهرسازی، تعرفه ها و عوارض شهرسازی، صدور پروانه و ‌‌… مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مسائل مختلف حوزه‌ های شهری شهرداریهای ارومیه و خوی و افزایش تعاملات مجموعه مديريت شهری دو شهر مورد تاکید قرار گرفت