همزمان با اولین روز سال جدید صورت گرفت؛

دیدار نوروزی مسئولین با امام جمعه شهرستان خوی

دیدار نوروزی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی بهمراه فرماندار و نماینده مردم خوی و چایپاره با امام جمعه شهرستان خوی دیدار نوروزی کردند.

دیدار نوروزی مسئولان با امام جمعه

دیدار نوروزی مسئولین با امام جمعه شهرستان خوی