در اولین روز از سال نو؛

دیدار نوروزی جمعی از مسئولین شهرستانی با کودکان بی سرپرست

دیدار های نوروزی مسئولین شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، فرماندار شهرستان خوی، امام جمعه، نماینده مردم خوی و چایپاره، فرمانده سپاه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از روسای ادارات شهرستان خوی با جمعی از کودکان بی سرپرست مرکز فروغ امید خوی دیدار نوروزی کردند.

دیدار نوروزی مسئولین با کودکان بی سرپرست

دیدار نوروزی جمعی از مسئولین شهرستانی با کودکان بی سرپرست