#دیدار نوروزی

دیدار نوروزی با همکاران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی