به جهت تبریک آغاز سال جدید صورت گرفت؛

دیدار نوروزی جمعی از مسئولین با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی

دیدار نوروزی با فرماندار خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی به همراه نماینده مردم شریف خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با فرماندار ویژه این شهرستان دیدار و سال جدید را تبریک گفتند.

دیدار نوروزی شهردار خوی

دیدار نوروزی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی